Hyppää sisältöön

Sarja: Kuusamon kypsyttämät @kuusamonjuusto Instagram

Kuusamon kypsyttämät on kilpailusarja, joka vie kuvaajat Kuusamon Juuston juustojen synnyinsijoille. Paikalliset luontokohteet ovat antaneet inspiraationsa juustoille, joiden luonteikkuus kypsyy Kuusamon jylhien maisemien keskellä. Kilpailusarjan kuvien tulee esittää Kuusamon Juuston tuotteiden nimettyjä luontokohteita, joita ovat: Putaanköngäs, Taivalköngäs, Jyrävä, Kiutaköngäs, Kallioportti, Ristikallio, Valtavaara, Niskakoski, Särkiköngäs, Jyrävänjärvi ja Taivalköngäs. Kilpailusarja toteutetaan Instagramissa. Osallistuakseen kilpailuun, tulee osallistujan julkaista kuva Instagramissa julkisena postauksena tunnisteilla #kuusamonaturephoto22 ja @kuusamonjuusto. Rohkaisemme esittämään kuvattavia kohteita luovalla tavalla, läheltä ja kaukaa.
Kuusamon kypsyttämät -sarjan järjestäjänä toimii Kuusamon Juusto. Kilpailusarjan osallistumisaika on 02.05.-14.08.2022. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailuaikaa pakottavista syistä. Mikäli kilpailu joudutaan perumaan kesken kilpailun, arvotaan kilpailun palkinto kaikkien ennen perumista osallistuneiden kilpailijoiden kesken.
Kuusamon kypsyttämät -sarjassa valitaan kolme voittajaa. Sarjan voittajat valitaan Kuusamon Juuston henkilökunnasta muodostuvan tuomariston toimesta osallistumisajan päätyttyä 14.08.2022 jälkeen. Kilpailun voittajiin ollaan yhteydessä Instagramissa yksityisviesteillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa yhteydenotosta, valitaan uusi voittaja.

Palkinnot

Pääpalkintona on 400€ ruokalahjakortti, toisen sijan palkinto on 100€ ruokalahjakortti ja kolmannen sijan palkinto 60€ ruokalahjakortti. Kuusamon Juuston vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kilpailun järjestäjä ei ole myöskään vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Kuvien käyttöoikeus ja kilpailun säännöt

Kilpailun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun osallistumiseen. Osallistuja vastaa lisäksi kuvien sisällön sopivuudesta. Kuvaajalla säilyy täydet kuvaoikeudet kilpailukuvaan. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Lisäksi järjestäjällä on oikeus jakaa osallistujien kuvia omissa kanavissaan kilpailun markkinoinnin yhteydessä, kuitenkin niin, että kuvaajan tiedot pysyvät kuvan mukana.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin.
Kuusamon Juusto ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja voittajan yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.