Sarja D: RUKA-KUUSAMON LUONNONKOORDINAATIT -INSTAGRAM

Tähän sarjaan osallistutaan Ruka-Kuusamon luonnon henkeä ilmentävillä kuvilla, jotka julkaistaan sosiaalisen median Instagram-sovelluksessa. Kuvan tulee olla otettu Kuusamon alueella. Hashtagit kisaan osallistumiseen ovat #luonnonkoordinaatit #kuusamonaturephoto20. Pelkkä lähikuva eläimestä tai linnusta ei ole vahvoilla tässä sarjassa. Luova, näyttävä kuva voittaa kilpailun päätyttyä palkinnon.

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat missä maassa tahansa asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan palkinnon vastaanottamiseen huoltajan suostumus.

Sarjan järjestäjä

Tämän sarjan kilpailusta vastaa Ruka-Kuusamon Matkailu ry.

Kilpailuaika

1.5.-26.8.2020. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli kilpailu keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken. Voittaja valitaan 1.9.2020.

Voittajan valinta

Sarjan voittajan valitsevat Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n henkilökunta.

Sarjan palkinto

Sarjan palkinto on 3 vrk majoitus RukaSuites43-huoneistossa kesäkaudelle 2021 (arvo n. 255 €). Palkinto ei sisällä muita matkustamiseen liittyviä kustannuksia (lentoja, ruokailuja jne.). Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagram-viestillä. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa Instagram-viestiä voitosta yhden viikon (7 päivän) kuluessa, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan arvonta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi missä tahansa mediassa.

Voittaja ei voi luovuttaa palkintoa kolmannelle osapuolelle, palkinto on aina henkilökohtainen.
Kilpailu toimii Instagram-palvelussa. Järjestäjä vastaa kilpailuun lähetettyjen kuvien sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.

Kuvien käyttäminen

rukasuites

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista.
Osallistuminen edellyttää tässä kuvattujen sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Henkilötietojen käsittely

rukaJärjestäjä Ruka-Kuusamon Matkailu ry käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoa henkilötietolaista.

Lisätietoja antaa

Jussi Saarinen, jussi.saarinen@rukakuusamo.fi

 

merkki

@ Kuusamo Nature Photo

Muutokset mahdollisia

Lippu Ja Tunnuslause

Leader